Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Ubezpieczenie NNW
dzieci i młodzieży
już od 35 zł / rok

Podaj datę urodzenia dziecka

i kliknij „sprawdź cenę”

Kto może skorzystać z NNW szkolnego?

Oferta dedykowana jest dla rodziców i opiekunów prawnych, którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci uczęszczające do żłobków, przedszkoli i szkół,
a także dla studentów.

Jaki jest zakres ubezpieczenia NNW szkolnego?

Ubezpieczenie NNW szkolne zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała lub śmiercią. Jeśli Twojemu dziecku zdarzy się wypadek, np. przewróci się i wybije sobie zęby stałe lub rozbije kolano i rana będzie wymagała szycia,
wtedy Towarzystwo wypłaci świadczenie.
Dziecko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową całą dobę, 7 dni w tygodniu, na całym świecie, niezależnie od miejsca pobytu – w szkole,
jak i poza nią (w życiu prywatnym), w drodze do i ze szkoły, w domu, podczas obozów, wyjazdów na zielone szkoły, a także podczas ferii i wakacji.
Każdy wariant ubezpieczenia obejmuje wyczynowe uprawianie sportu! Nie musisz za nie dodatkowo płacić.

Sprawdź dostępne warianty ubezpieczenia. Pobierz plik pdf: warianty

Zalety posiadania NNW szkolnego EDU PLUS

W każdym z wariantów NNW szkolnego EDU PLUS otrzymujesz m.in.:

świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku (1% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy procent uszczerbku na zdrowiu; w zakresie uszczerbku na zdrowiu m.in.: złamania, zwichnięcia, skręcenia, rany skóry, oparzenia, odmrożenia);

Gdyby doszło do wypadku otrzymasz odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu!

świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku -
jeśli w następstwie wypadku lub choroby niezbędna jest hospitalizacja, Towarzystwo wypłaci:

  • 150 zł świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu (od 1-go do 10-go dnia)
  • 100 zł świadczenia za każdy dzień (od 11-go do 60-go dnia)

W wyniku choroby dziecko trafiło do szpitala na 3 dniową obserwację. Otrzymasz 450 zł świadczenia, które możecie przeznaczyć na dowolny cel!

zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych- m.in.: protez, aparatów ortopedycznych (do wysokości 30% sumy ubezpieczenia NNW szkolnego) oraz naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w czasie zajęć lekcyjnych -do 200 zł

Za uszkodzone w trakcie zajęć lekcyjnych okulary otrzymasz do 200 zł świadczenia, które możesz przeznaczyć na ich naprawę lub zakup nowych.

wypłata z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady;

Za użądlenie otrzymasz jednorazowo 1% sumy ubezpieczenia. Za otrzymane pieniądze możesz kupić niezbędne leki lub przeznaczyć na dowolny cel.

świadczenie za oparzenie lub odmrożenie ciała (jeżeli dziecko uległo oparzeniu lub odmrożeniu minimum II stopnia)

Jeżeli dziecko uległo oparzeniu minimum II stopnia otrzymasz świadczenie wypłacane niezależnie od doznanego uszczerbku na zdrowiu.

świadczenie za wystąpienie poważnego zachorowania;

To dodatkowe wsparcie finansowe w trudnych chwilach walki z ciężką chorobą.

świadczenie za zdiagnozowanie wady wrodzonej serca;

Otrzymasz dodatkowe środki finansowe, które możesz przeznaczyć na leczenie wady wrodzonej serca.

pakiet Assistance EDU PLUS- obejmuje m.in.:

  • organizację i pokrycie kosztów indywidualnych korepetycji jeżeli dziecko uległo nieszczęśliwemu wypadkowi, w wyniku którego nie mogło uczęszczać na zajęcia przez minimum 7 dni
  • wizytę lekarza, wizytę pielęgniarki oraz dostawę leków (po nieszczęśliwym wypadku)
  • opiekę domową po hospitalizacji jeżeli dziecko w wyniku wypadku przebywało w szpitalu minimum 7 dni

Twoje dziecko uległo nieszczęśliwemu wypadkowi? Zadzwoń do Centrum Assistance i zamów wizytę lekarza do domu!

świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

Gdyby niespodziewanie doszło do śmierci ubezpieczonego, osoba uprawniona otrzyma niezbędną pomoc finansową

Jaki zakres ubezpieczenia wybrać?

Im szerszy zakres ochrony, tym lepsze zabezpieczenie finansowe w przypadku wystąpienia zdarzenia. Wyższa suma ubezpieczenia oznacza większe świadczenie z tytułu wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu. Sumę ubezpieczenia możesz wybrać z przedziału 16 000zł-50 000zł.

Jak kupić ubezpieczenie NNW szkolne?

  • kliknij przycisk „sprawdź cenę”
  • wybierz zakres ubezpieczenia
  • uzupełnij dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia
  • potwierdź podane informacje
  • zapłać za ubezpieczenie online

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat NNW szkolnego, zachęcamy również do kontaktu z Doradcą CUK Ubezpieczenia w najbliższej placówce (znajdź placówkę) lub za pośrednictwem naszej infolinii 22 33 00 300.

Ofertę ubezpieczenia EDU PLUS dostarcza Interrisk.