Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Ubezpieczenie NNW
dzieci i młodzieży
już od 34 zł / rok

Wpisz kod uprawniający do otrzymania dodatkowo Pomocy Prawnej gratis*

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie NNW OŚWIATA?

Oferta dedykowana jest dla rodziców i opiekunów prawnych, którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci uczęszczające do żłobków, przedszkoli i szkół, a także dla studentów.

Co znajduje się w zakresie ubezpieczenia?

Ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała lub śmiercią Ubezpieczonego. Jeśli Twojemu dziecku zdarzy się wypadek, np. przewróci się i wybije sobie zęby stałe, zatrzaśnie palce drzwiami lub rozbije kolano i rana będzie wymagała szycia, wtedy Towarzystwo wypłaci świadczenie.
Dziecko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową całą dobę, 7 dni w tygodniu, na całym świecie, niezależnie od miejsca pobytu – w szkole, jak i poza nią (w życiu prywatnym), w drodze do i ze szkoły, w domu, podczas obozów, wyjazdów na zielone szkoły, a także podczas ferii i wakacji.
Polisa obejmuje swoim zakresem również zdarzenia powstałe w trakcje zajęć w ramach szkolnych klubów sportowych (SKS) oraz uczniowskich klubów sportowych (UKS) organizowanych przez placówkę oświatową oraz podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach planu lekcji w klasach lub szkołach sportowych.

W każdym z wariantów otrzymujesz:
 • świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku (1% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy procent uszczerbku na zdrowiu; w zakresie uszczerbku na zdrowiu m.in.: złamania, zwichnięcia, skręcenia, rany skóry, oparzenia, odmrożenia);
 • świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową;
 • zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych- m.in.: protez, aparatów ortopedycznych, okularów i aparatów słuchowych (do wysokości 20% sumy ubezpieczenia NNW);
 • zasiłek z tytułu niezdolności do nauki spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem ( Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości 2% sumy ubezpieczenia, jeżeli okres niezdolności do nauki/pracy przekroczy 31 dni);
 • świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki (zostanie wypłacone, jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony nie będzie mógł uczęszczać do placówki oświatowej przez okres minimum 14 dni szkolnych);
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (świadczenie wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%);
 • wypłata z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady;
 • świadczenie szpitalne (nieszczęśliwy wypadek albo choroba)- jeśli w następstwie wypadku lub choroby niezbędna jest hospitalizacja, Towarzystwo wypłaci świadczenie dzienne za pobyt w szpitalu.
Możesz rozszerzyć zakres ubezpieczenia wybierając dodatkowo:
 • koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku
 • świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
 • wypłatę z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej ubezpieczonego
 • zadośćuczynienie za ból doznany wskutek nieszczęśliwego wypadku

Jaki zakres ubezpieczenia wybrać?

Im szerszy zakres ochrony, tym lepsze zabezpieczenie finansowe w przypadku wystąpienia zdarzenia. Wyższa suma ubezpieczenia oznacza większe świadczenie z tytułu wystąpienia uszczerbku na zdrowiu. Sumę ubezpieczenia możesz wybrać z przedziału 10 000zł-50 000zł.
Poza świadczeniem z tytułu uszczerbku na zdrowiu, świadczeniem edukacyjnym z tytułu niezdolności do nauki, czy też świadczeniem szpitalnym, warto pomyśleć o zabezpieczeniu się na wypadek wystąpienia kosztów leczenia po nieszczęśliwym wypadku, operacji czy poważnego zachorowania.

Jak kupić ubezpieczenie?

 • kliknij przycisk „Kup online”
 • wybierz zakres ubezpieczenia
 • uzupełnij dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia
 • potwierdź podane informacje
 • zapłać za ubezpieczenie online

Darmową Pomoc Prawną otrzymasz od nas w ciągu 30 dni na wskazany przez Ciebie w trakcie zawierania ubezpieczenia adres mailowy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ochrony zachęcamy również do kontaktu z Doradcą CUK Ubezpieczenia w najbliższej placówce (znajdź placówkę) lub za pośrednictwem naszej infolinii 22 33 00 300.

Oferta przygotowana została przez zakład ubezpieczeń Gothaer. Agentem ubezpieczeniowym jest CUK Ubezpieczenia. Informacje o agencie (link), informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych (link).